میزی برای کار...
            

                  کاری برای تخت...
                            

                                    تختی برای خواب...
                                                   

                                                        خوابی برای جان...
                                                                      

   جانی برای مرگ...
                                                                                     

                      مرگی برای یاد...
                                                                                        

                                       یادی برای سنگ...
                                                

                                                                  این بود زندگی...!!

حسین پناهیتاريخ : ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : مهرانا | نظرات ()