درویشی با اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده میشود،
پس از اندک زمانی داد شیطان در می آید و رو به فرشتگان می کند و می گوید:
"جاسوس می فرستید به جهنم!؟ از روزی که این آدم به جهنم آمده مداوم
در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت می کند."
و حال سخن درویشی که به جهنم رفته بود این چنین است:
"با چنان عشقی زندگی کن که حتی بنا به تصادف اگر به جهنم افتادی،
 خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند."تاريخ : ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ | ٩:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : مهرانا | نظرات ()