الهی بمـــــیرم بـــــــــــــــرای خــــــــــــــودم


که در عـــــشق دیـــدم فـنای خـــــــــــــــــــودم


بســــی مــــن فـــــــــــــدای کســی گــــشتــه ام


نگـــــــــــــــــــشته کـــسی هم فـــــــدای خودم


شــــدم سنـــگ صـــــــــــــــبر غــــــــم دیگران


صــــبــوری نـــدیــدم بـــه جــــــای خـــــــــودم


زِ هــــــــــــــر پــــرده ای شــــور دل بشـــــــنوم


ولــــی نــشنـــود  دل نــــــــوای خــــــــــــــودم


چـنـــــــــــان ســـوختـــم در هــــوای هــــمــــه


کـــــــه خـــاکــــــستــــرم از بــــرای خـــــــودم


به نــــاشــــــــــــــــکــری روز وصــــل نــــــگار


شـــــده شــــام هــــجـــــران جـــــــزای خــــودم


بــــه جــــز راه پُــــــــــــــرشــــور دلـــــدادگی


نـــرفــتم رهـــی را بــه پــــــــــای خـــــــــــودم


زعـــمـــق نـــگاهـــــم در آئینــــــــــــــــــه ها


تـــو گـــویی کــه خـــــیــزد صــــــدای خـــــــودم


به یک نــــــــــــــــــیمه بیتــــی بگـــویــد مـــرا


الهــــی بـــمیـــــرم بـــــــرای خـــــــــــــــودم

 محسن غلامحسینیتاريخ : ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ | ٩:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : مهرانا | نظرات ()