رهگذری را گفتند: قبله از کدام سو است؟

گفتا: از آن سو که روی دیش همی بینی.

 



ظریفی را گفتند : کی از خواب غفلت و بی خبری بیدار گشتی؟

گفت : از آن روز که ماهواره خریده و اخبار مملکت از آن سوی آب شنیدم.

 

 

ای عزیز بدان که سه چیز مایه نشاط خانه است:

همسر نیکو - فرزند خوب  و ماهواره ، به شرط آنکه  مفیدش را تماشا کنی.



تاريخ : ۱٦ تیر ۱۳٩٠ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : مهرانا | نظرات ()