تصاویری دیدنی از شهر و بازار و رقص شمشیر در زابل

ورودی پارک ملت زابل

ورودی پارک ملت زابل

ورودی پارک ملت زابل

پارک ملت زابل

پارک ملت زابل

پارک ملت زابل

پارک ملت زابل

نمایی دور از بارگاه شهدای گمنان زابل پارک ملت زابل

نمایی دور از بارگاه شهدای گمنان زابل پارک ملت زابل

بارگاه شهدای گمنام زابل پارک ملت

بارگاه شهدای گمنام زابل پارک ملت

پارک ملت زابل 

پارک یعقوب لیث و بقعه متبرک سید باقر

پارک یعقوب لیث و بقعه متبرک سید باقر

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث نمایی از مقبره سید باقر موسوی

پارک یعقوب لیث

پارک یعقوب لیث

پارک یعقوب لیث

پارک یعقوب لیث

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث و نمایی از مقبره سیدباقر موسوی

پارک یعقوب لیث
/ 2 نظر / 31 بازدید
شهريار

سلام ودرود: بااجازه شماازتصاويرزيباي اين پست عيناً درصفحات جانبي وبلاگم يه پست ايجادكردم.ارادتمند

هستي

سلام من لينكتون كردم .[نیشخند]