امیدوارم امسال سالی باشه. . .

امیدوارم امسال سالی باشه واستون 

پر از شادی ،
پر از هیجان ،
پر از خنده های بلند ،
پر از گریه های از سر شوق ،
پر از آخ جون گفتن و هورا کشیدن،
پر از بودن با کسایی که دلتون  میخواد،
پر از خوراکی های خوشمزه،
پر از دوست داشتن و دوست داشته شدن،
پر از عکس های یهویی،
پر از تا ظهر خوابیدن ،
پر از لباس های رنگی رنگی،
پر از گرفتن دست کسی که دوسش داری،
پر از دوست دارم هایی که انتظارشو نداری،
پر از بغل کردن عزیز ترینات،
پر از تلفن های غیر منتظره،
پر از سفر های دسته جمعی،
پر از مهربون تر شدن،
پر از عیدی،
پر از هوای خوب ،
پر از امروز چه خوشگل شدی،
پر از تجربه های جدید،
پر از آهنگهایی که باهاش خاطره داری،
پر از دوستای قدیمی،
پر از عشق و پر از لحظه های قشنگ و یواشکی...

امیدوارم امسال از همه چیزهایی که دوست داری پر باشه...

/ 0 نظر / 10 بازدید