برای خدا باش...

مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند ولی آنان را ببخش.

اگر مهربان باشی مردم تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی مهربان باش.

اگر موفق باشی دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت ولی موفق باش.

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی شریف و درستکار باش.

آنچا را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ولی سازنده باش.

اگر به شادی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ولی شادمان باش.

اگر می بینی که نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش.

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد.

و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و خداست نه تو و مردم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
جواد

نوشته هات همه زیباست/ اجازه میدی همشونو بخونم و جواب بدم / خیلی متشکر میشم. یا علی / [گل][گل]