غرور

چه مغرورانه اشک ریختیم

چه مغرورانه سکوت کردیم

چه مغرورانه التماس کردیم

چه مغرورانه از هم گریختیم

غرور هدیه شیطان بود

و عشق هدیه خداوند

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم

هدیه خداوند را از هم پنهان کردیم

/ 2 نظر / 7 بازدید
شقایق

کاش میشد هدیه خدارم تقسیم کرد [گریه] دوست دارم عزیزم [بغل]

فاطمه

مهراوه جون هر وقت منو لینک کردی بگو لینکت کنم. وبت با حاله