نمایش مصور پخت کلوچه خرمایی سیستو

1.گیختن(غربال کردن) آرد به وسیله کرباسی(الک)

[تصویر: IMG_3178_resize.JPG]

2. تبدیل کردن آرد به خمیر و افزودن زیره و بادیان به خمیر

این تصاویر کوچک شده است.انداره واقعی : (708x368).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: IMG_3179_resize.JPG]


[تصویر: IMG_3194_resize.JPG]


3.کلوچه زدن یعنی تبدیل کردن خمیر به اشکال مشخص
و افزودن خرما به کلوچه هایی که به شکل سه گوش( مثلث)
طراحی شده اند.
[تصویر: IMG_3199_resize.JPG]


[تصویر: IMG_3198_resize.JPG]


[تصویر: IMG_3196_resize.JPG]

4.قرار دادن کلوچه ها در تندور( تنور)
و برداشت کلوچه های بریان شده و خوشمزه خرمایی و بدون خرما:

[تصویر: IMG_3203_resize.JPG]
[تصویر: IMG_3204_resize.JPG]


[تصویر: IMG_3200_resize.JPG]
/ 0 نظر / 9 بازدید