. . امید

 

دلم گرفته... به اندازه ی هزاران آسمان ابری!

چشمهایم بارانی است... به اندازه ی بغض صد بهار!

اما...

امید هنوز نمرده!

می دانم...

روزی درخت آرزوهایم به شکوفه خواهد نشست!

پس منتظر می مانم!

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مسیر عشق

سلام عصر جمعه شما بخیر ديگر دل شيدا زده ام تاب ندارد چشمان به ره مانده ي من خواب ندارد اي روشني ظلمت و تاريكي قبرم اين خانه به جز نور تو مهتاب ندارد از بس كه دويدم ز پي ات يوسف زهرا اين جان و تن خسته ي من تاب ندارد تا كي ز فراق تو كنم گريه شب و روز اين ديده ي گريان كه دگر آب ندارد