"ارزش یک لحظه"

 

To realize The value of a sister Ask someone Who doesn't have one.

ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آنرا ندارد.

To realize The value of ten years: Ask a newly Divorced couple.

ارزش ده سال را، از زوج هایی بپرس کهتازه از هم جدا شده اند.

 

To realize The value of four years: Ask a graduate.

ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیلدانشگاه بپرس.

To realize The value of one year: Ask a student who Has failed a final exam.

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرسکه در امتحان نهایی مردود شده است.

To realize The value of one month: Ask a mother who has given birth to a premature baby.

ارزش یک ماه را، از مادری بپرس کهکودک نارس به دنیا آورده است.

To realize The value of one week: Ask an editor of a weekly newspaper.

ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجلههفتگی بپرس.

To realize The value of one hour: Ask the lovers who are waiting to meet.

ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که بهقطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است.

To realize The value of one-second: Ask a person who has survived an accident.

ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که ازحادثه ای جان سالم به در برده است.

To realize The value of one millisecond: Ask the person who has won a silver medal in the Olympics.

ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرسکه در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است.

Time waits for no one. Treasure every moment you have.. You will treasure it even more when you can share it with someone special.

زمان برای هیچکس صبر نمی کند. قدر هرلحظه خود را بدانید. قدر آن را بیشتر خواهید دانست، اگر بتوانید آن را با دیگراننیز تقسیم کنید.

To realize the value of a friend: Lose one.

برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن رااز دست بده.

Forward this letter to friends, to whom you wish good luck. Peace, love and prosperity to all .

این نوشته را به دوستان خود یا هر کسیکه برایش آرزوی خوشبختی دارید، ارسال کنید. صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگانباد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
شقایق

وای که من عاشق این مطالبتم عزیزممممم [بغل][ماچ]

مهرداد ( نسکافه )

سلام ممنون از اینکه با تبادل لینک موافقت کردین. من هم متقابلا به وبلاگ شما لینک دادم فقط در صورت امکان عنوان لینک رو به نسکافه تغییر بدین و مهرداد و گیومه‌ها رو خذف کنید! با تشکر