عاشقتم خداجون

 

 

         به تمام دنیا قسم که گرمی

 

                             خدا رو کنارم احساس میکنم

  


            خدایا کمکم کن در

 

                                      روزمرگی های زندگی حل نشم

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز دل [گل] به به آفرین[دست] نجوای دلنشینی است الهی و ربی من لی غیرک