خدا از نگاه ملاصدرا

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان

اما بقدر فهم تو کوچک میشود

و بقدر نیاز تو فرود می آید

و بقدر آرزوی تو گسترده میشود

و بقدر ایمان تو کارگشا میشود

و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک میشود

و به قدر دل امیدواران گرم میشود

یتیمان را پدر می شود و مادر

بی برادران را برادر می شود

بی همسرماندگان را همسر میشود

عقیمان را فرزند میشود

ناامیدان را امید می شود

گمگشتگان را راه میشود

در تاریکی ماندگان را نور میشود

رزمندگان را شمشیر می شود

پیران را عصا می شود

و محتاجان به عشق را عشق می شود

خداوند همه چیز می شود همه کس را

به شرط اعتقاد

به شرط پاکی دل

به شرط طهارت روح

به شرط پرهیز از معامله با ابلیس

 بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا

و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف

و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک

و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار

و بپرهیزید

از ناجوانمردیهــا

ناراستی ها

نامردمی ها!

چنین کنید تا ببینید که خداوند

چگونه بر سر سفره ی شما

با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند

و بر بند تاب، با کودکانتان تاب میخورد

و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان میکند

و در کوچه های خلوت شب با شما آواز میخواند

مگر از زندگی چه میخواهید

که در خدایی خدا یافت نمیشود؟

که به شیطان پناه میبرید؟

که در عشق یافت نمیشود

که به نفرت پناه میبرید؟

که در حقیقت یافت نمیشود

که به دروغ پناه میبرید؟

که در سلامت یافت نمیشود

که به خلاف پناه میبرید؟

و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید

که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!

/ 6 نظر / 32 بازدید
saman

-------- *♥*♥*♥* -------- -------- *♥*♥*♥* -------- ------*♥*♥*♥*♥*♥*----- -------- *♥*♥*♥* -------- ----------- *♥* ----------- آپم

mahshid

مرد زندانی میخندید شاید به زندانی بودن خویش شاید به آزاد بودن ما راستی زندان کدام سوی میله هاست؟!!!!! سلام دوست عزیزم-شما رو به دیدن از وب کوچیکم دعوت میکنم-خوشحال میشم زودتر بهم سر بزنی-خوشحالتر میشم منو با اسم -->حرف آخر<-- لینک کنی و بهم خبر بدی تا منم لینکت کنم[گل]

جوان مذهبی

سلام عذر خواهی میکنم که دیر اومدم ولی اومد م شما هم بیاید آآآآآآپپپپپپپممممم[منتظر]

جوان مذهبی

سلام عذر خواهی میکنم که دیر اومدم ولی اومد م شما هم بیاید آآآآآآپپپپپپپممممم[منتظر]

parasto

سلام: زیبا بود....[گل][لبخند] واقعا آفرین به ملاصدرا با فکر زیبایش...