موسیقی سیستانی

موسیقی سیستان بر گرفته از حکمت معنوی و مولود فرهنگ اصیل این دیار و دارای قدمتی کهن است.

در موسیقی سازی انواع سازهای محلی از جمله قیچک نی دایره سرنا و ساز و دهل استفاده می گردد که توسط هنرمندان بومی در خور منطقه ساخته می شد و در کنار موسیقی آوازی و مقامی که بر گرفته از احساسات مردم است و ردیف ها و آوازها به صورت دوبیتی ها رباعی ها و لالایی ها به مناسبت های مختلف اجرا می گردد.

آیین ها و مراسمات بسیاری در بین مردم سیستان رواج دارد، از جمله مراسم حشر که آیین کهن لایروبی بستر رودخانه هیرمند است و در حال حاضر نیز این عمل در سیستان انجام می گیرد. در این مراسم هیچ سازی شرکت ندارد به جز صدای افرادی که در حین انجام کار ترانه هایی را با خود زمزمه می کنند.

مراسم جشن گندم؛ برگزاری جشن به مناسبت برداشت گندم و شکرگزاری برگزار می شود.

آیین های مذهبی؛ اعیاد و مراسم سحرخوانی و رمضان و مراسم عزاداری در ماه محرم.

آیین های ملی؛ جشن عید نوروز و سیزده به در که مردم به زیارت کوه خواجه می روند.

موسیقی مذهبی در سیستان شامل سحر خوانی به همراه ساز کوبی آوازهای نیمه رمضان اجرا می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید